GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

BỘ MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
KHOA NGOẠI NGỮ
Nguyễn Xuân Long-BM TACN
 Ảnh Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngành
Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngành là một trong hai Bộ môn trực thuộc khoa Ngoại ngữ của Trường Đại học Công nghiệp Việt trì. Được thành lập theo Quyết định số 724/QĐ-ĐHCNV của Hiệu trường Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì ngay sau khi có quyết định thành lập Khoa Ngoại ngữ, Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngành là một trong những Bộ môn trẻ nhất trường với đội ngũ Giảng viên với với nhiệt huyết căng tràn, có trình độ cao và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quí báu trong giảng dạy.

Hiện tại đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm có 7 giảng viên trong đó có 6 giảng viên có trình độ Thạc sĩ, 1 giảng viên đang học cao học và sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11 năm 2017. Bộ môn cũng có 1 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ Anh. Điều này đảm bảo cho đội ngũ giảng viên có trình độ cao đảm nhận mọi nhiệm vụ liên quan đến công tác giảng dạy và nghiên cứu. Bên cạnh đó, các giảng viên tuy tuổi đời còn trẻ - chưa đến 40 tuối nhưng có giảng viên đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy từ khi trường còn là Trường Cao đẳng Hóa chất cho đến khi trường nâng cấp lên thành trường Đại học. Với trình độ, kinh nghiệm và nhiệt huyết như vậy, Bộ môn đang không ngừng cống hiến công sức vào việc xây dựng Khoa Ngoại ngữ và Trường Đại học công nghiệp Việt trì ngày càng lớn mạnh.

Hiện tại, Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy toàn bộ các học phần Tiếng Anh Chuyên ngành cho 15ngành bậc đại học, cao đẳng. Ngoài ra Bộ môn còn giảng dạy các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành của ngành Ngôn ngữ Anh gồm các chuyên ngành: Tiếng Anh Hóa học; Tiếng Anh Du lịch; Tiếng Anh Thương mại và Tiếng Anh Công nghệ Kỹ thuật với hơn 40 học phần. Bên cạnh công việc giảng dạy, các giảng viên của Bộ môn còn tham gia tích cực và hoàn thành các nhiệm vụ khoa học như: Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến giảng dạy tiếng Anh, nghiên cứu biên soạn, chỉnh sửa Đề cương chi tiết các học phần Tiếng Anh, biên soạn tài liệu học tập, ngân hàng câu hỏi, đề thi, tham mưu cho Khoa và Nhà trường về những hoạt động liên quan đến giảng dạy tiếng Anh. Ngoài ra, các giảng viên của Bộ môn còn tích cực tổ chức tham gia các hoạt động ngoại khóa cho cả giảng viên và sinh viên nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa giảng viên với giảng viên và giảng viên với sinh viên của Khoa và các khoa khác.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu mà Nhà trường và Khoa giao phó. Bộ môn sẽ chủ động hơn nữa trong việc tự học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy. Ngoài ra, các giảng viên sẽ chủ động nắm bắt những xu hướng mới trong việc giảng dạy và sử dụng tiếng Anh trên thế giới và ở Việt Nam, cũng như nắm bắt được những phương pháp giảng dạy tiên tiến và cập nhật những nguồn tài liệu mới để áp dụng vào trong giảng dạy tại trường và hơn thế nữa, để tư vấn cho Nhà trường và Khoa mở ra những hướng đào tạo tạo tiếng Anh mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của xã hội và nâng cao trình độ của sinh viên.
Với lòng nhiệt tình của tuổi trẻ, với trình độ đảm bảo yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu, với những kinh nghiệm giảng dạy hết sức quí báu và trên hết là với sự quan tâm sâu sát của Nhà trường cũng như của Khoa. Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngành thuộc khoa Ngoại ngữ của Trường Đại học công nghiệp Việt trì tin rằng sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và Nhà trường và Khoa giao cho, đóng góp một phần công sức của mình vào sự thành công chung của Khoa cũng như của Trường, cả ở hiện tại và tương lai.

Một số hình ảnh hoạt động của Bộ môn: