BỘ MÔN TIẾNG ANH CƠ SỞ - KHOA NGOẠI NGỮ CHUNG TAY VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA VÀ NHÀ TRƯỜNG

BỘ MÔN TIẾNG ANH CƠ SỞ - KHOA NGOẠI NGỮ  CHUNG TAY VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA VÀ NHÀ TRƯỜNG
BỘ MÔN TIẾNG ANH CƠ SỞ - KHOA NGOẠI NGỮ
BỘ MÔN TIẾNG ANH CƠ SỞ - KHOA NGOẠI NGỮ
CHUNG TAY VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA VÀ NHÀ TRƯỜNG

 
Giới thiệu chung
Vị trí: Bộ môn Tiếng Anh Cơ sở có vai trò là một trong các bộ phận chuyên môn, trực tiếp tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động học tập, giảng dạy, hợp tác và nghiên cứu khoa học của Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
Chức năng, nhiệm vụ:
Chức năng:
- Triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hợp tác liên quan đến các lĩnh vực như giảng dạy, văn hóa và biên phiên dịch tiếng Anh theo quy định của Khoa Ngoại ngữ
Nhiệm vụ:
- Đào tạo chính quy hệ Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh;
- Đào tạo tiếng Anh cho sinh viên các Khoa khác trong trường;
- Biên soạn chương trình đào tạo và phát triển chương trình các môn học và đánh giá chất lượng học tập của sinh viên;
- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực ngôn ngữ, phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ;
- Tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, hội thảo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ của giảng viên;
- Tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa Bộ môn nói riêng và Khoa nói chung với các đối tác trong và ngoài nước.
 
 
Mục tiêu
- Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên, Bộ môn Tiếng Anh Cơ sở đã không ngừng phấn đấu và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy. Hàng năm, Bộ môn tổ chức các chuyến đi thực tế, báo cáo chuyên đề, sinh hoạt học thuật; tham gia các diễn đàn và hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề cũng như các khóa học tập huấn do các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức  nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ.
- Với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt huyết trong công việc cùng với lòng yêu nghề, các giảng viên của bộ môn đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của Khoa và Nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác học sinh, sinh viên,....
Thông tin giảng viên
STT Họ và tên Chức vụ/ Nhiệm vụ Học hàm, học vị
1 Nguyễn Thị Huệ Trưởng bộ môn Thạc sĩ
2 Đỗ Thị Mai Thanh Giảng viên Thạc sĩ
3 Đào Minh Huyền Giảng viên Thạc sĩ
4 Bùi Thị Minh Xuân Giảng viên Thạc sĩ
5 Lê Thị Thu Hiền Giảng viên Thạc sĩ
6 Hà Ngọc Thủy Giảng viên Thạc sĩ
7 Quản Thị Thanh Huyền Giảng viên Thạc sĩ
8 Nguyễn Thị Hải Huyền Giảng viên Cử nhân – đang học Cao học
9 Ngô Thị Lan Anh Giảng viên Cử nhân – đang học Cao học
 
Chùm ảnh về một số hoạt động của Bộ môn
  
     
Tham dự Hội thảo tại
Trung tâm Anh ngữ ILA
           
Báo cáo tham luận tại Hội thảo do Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức
      
Báo cáo tham luận tại buổi Báo cáo thực tế chuyên môn
Một giờ học Nói của cô trò
lớp Ngôn ngữ Anh
                        
Một giờ học Nghe trong phòng LAB
Một chuyến đi thực tế tại
Trung tâm Hoa Kỳ
Một buổi báo cáo sau chuyến đi thực tế