KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ, NĂM HỌC 2015 -2016

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ, NĂM HỌC 2015 -2016
(Từ 08/2015 đến 06/2016)
 
     I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA
-  Tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên trong hoạt động; giúp các sinh viên đoàn kết gắn bó hơn, thỏa sức đam mê và tránh xa các tệ nạn xã hội, đồng thời nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng, truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước để nâng cao ý thức bảo vệ nền văn hóa truyền thống trong xu thế hội nhập với thế giới cho thế hệ trẻ nhà trường.
-  Hướng dẫn phổ biến cho sinh viên nắm được về chương trình đào tạo, học tập về nội quy, quy chế đào tạo, cách thức kiểm tra, đánh giá, giới thiệu ngành nghề và các quy định liên quan đến sinh viên.
-  Nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của sinh viên, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong sinh viên toàn trường nói chung và khoa nói riêng.
-  Nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao trong nhà trường; tạo môi trường giao lưu học tập thân thiện, xây dựng chương trình học tập đồng hành với nghiên cứu khoa học trong môi trường đại học; giúp phát hiện và tuyển chọn được các nhân tố để đại diện cho Khoa tham gia các hoạt động do Trường tổ chức.
     II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
STT Thời gian Hoạt động ND, quy mô, hình thức Địa điểm
1 T8/2015 Học tập quy chế trong chương trình sinh hoạt đầu khóa/ năm học Tổ chức 01 buổi gặp gỡ, nói chuyện chuyên đề giữa Lãnh đạo khoa, GVCN, cố vấn học tập với SV khóa 2014, tân SV khóa 2015.
Nội dung: Phổ biến cho sinh viên về chương trình đào tạo, học tập về nội quy, quy chế đào tạo, cách kiểm tra, đánh giá, giới thiệu ngành nghề và các quy định liên quan đến sinh viên.
P204 VT
2 T9/2015 Gặp mặt và giới thiệu ngành nghề, chia sẻ kinh nghiệm học tập cho tân SV khóa TS năm 2015 Tổ chức 01 buổi giao lưu văn nghệ và giới thiệu về cơ hội việc làm ngành Ngôn Ngữ Anh với tân SV khóa TS 2015 P204 VT
3 T11/2015 Kế hoạch tổ chức chương trình gặp mặt thầy - trò khoa ngoại ngữ và giao lưu cầu lông với các đơn vị Tổ chức 01 buổi gặp mặt thầy – trò khoa ngoại ngữ và mời khoa Kinh tế và Công nghệ thông tin giao lưu cầu lông P305 VT
4
 
T1/2016 Tọa đàm cho sinh viên về phương pháp tự học nói chung và học Tiếng Anh nói riêng Sinh viên 2 khóa tham gia trao đổi, chia sẻ ý kiến kinh nghiệm và những khó khăn trong việc tự học nói chung và học Tiếng Anh nói riêng P305 VT
5 T2/2016 Tổ chức buổi ngoại khóa cùng sinh viên tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Thầy trò giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh trong buổi ngoại khóa, các em sinh viên hai lớp viêt bài “Cảm nhận của em sau buổi ngoại khóa tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng”, bài dự thi được viết bằng tiếng Anh có độ dài tối thiểu 300 từ. Bộ môn TACN sẽ tiến hành chấm bài và trao giải thưởng cho những bài viết xuất sắc. Khu di tích lịch sử Đền Hùng
6 T3/2016 Thi thuyết trình về món ăn bằng tiếng Anh Chia 2 lớp thành 4 nhóm theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, mỗi nhóm 3 SV. Các nhóm thuyết trình về món ăn trong vòng 10 phút P309 VT
Tổ chức buổi tọa đàm Sinh viên và kiến thức về Đoàn” Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng cho SV một số hoạt động liên quan đến công tác Đoàn tại trường P305 VT
6 T4/2016 Tổ chức đi thực tế tại Trung tâm thương mại Big C Việt Trì
 
Sinh viên được chia thành 4 nhóm. Các nhóm sẽ bốc thăm 1 hạng mục hàng hóa và chuẩn bị các đoạn hội thoại mua sắm. Các giảng viên tổ chức chấm cho tác phẩm thu âm và ghi hình về đoạn hội thoại của mỗi nhóm Trung tâm thương mại Big C Việt Trì
7 T5/2016 Tổ chức đi thực tế tại Bảo tàng tỉnh Phú Thọ với chủ đề Thuyết minh về các hiện vật tại viện Bảo tàng” Sinh viên được chia thành 4 nhóm. Trưởng nhóm của mỗi nhóm sẽ đến viện bảo tàng và lựa chọn 3 hiện vật được trưng bày trong viện bảo tàng và chuẩn bị bài thuyết minh để giới thiệu về các hiện vật đó. Bảo tàng tỉnh Phú Thọ
Tổ chức cuộc thi “ Fun with English” Giao lưu giữa sinh viên và giáo viên nhằm trau dồi kỹ năng giao tiếp cho sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh P309 VT
    III.  KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
-       Kinh phí tổ chức được trích từ nguồn kinh phí do Nhà trường phân bổ cho khoa để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hàng năm.
-       Khoa Ngoại ngữ hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức các hoạt động.
   IV.   TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Khoa Ngoại ngữ
       1.        Ban lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ:
-       BLĐ Khoa Ngoại ngữ Dự thảo Kế hoạch, Điều lệ, dự trù kinh phí và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết cho công tác tổ chức các chương trình. Thực hiện thủ tục tạm ứng, thanh, quyết toán kinh phí tổ chức đúng quy định.
-       BLĐ Khoa Ngoại ngữ có trách nhiệm thành lập Ban tổ chức, tổ giúp việc, giao cho các bộ phận xây dựng chương trình cụ thể, điều hành các nội dung tổ chức, xây dựng điều lệ tổ chức các chương trình.
-       Tổ chức chuyên môn cho Ban Tổ chức nhằm đảm bảo cho các chương trình tổ chức đạt yêu cầu về mặt hình thức, nội dung để đạt kết quả tốt.
-       Liên hệ với các Phòng ban chức năng trong trường, khảo sát và chuẩn bị các điều kiện tổ chức: Hội trường, sân bãi, trọng tài, an ninh, y tế, thông tin tuyên truyền…để đảm bảo kế hoạch đề ra thực hiện tốt.
      2.        Ban chấp hành liên chi đoàn Khoa Ngoại ngữ
-       Tuyên truyền phổ biến nội dung và ý nghĩa của hoạt động tới tất cả sinh viên – đoàn viên trong Liên chi Khoa.
-       Phối hợp với các CBGV trong Khoa thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong các hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo khoa.
-       Phân công nhiệm vụ và chỉ đạo đội SV tình nguyện của Khoa giúp đỡ BTC trong các hoạt động trên. Quán triệt và quản lý các cổ động viên tham gia cổ vũ trên tinh thần vui tươi, đoàn kết, văn minh.
Trên đây là kế hoạch học tập quy chế, kỹ năng mềm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của HSSV Khoa Ngoại ngữ năm học 2015 -2016. Kính đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường, phòng ban chức năng quan tâm, xem xét, giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí để kế hoạch đề ra được thực hiện.
 
NƠI NHẬN
-            BGH nhà trường (để b/c)
-            Phòng TCHC (để b/c)
-            Phòng CTCT&QL sinh viên (để b/c)
-            Phòng Tài chính – Kế toán (để b/c)
-            Phòng Quản trị (để b/c)
-            BLĐ Khoa Ngoại ngữ (để b/c)
-            Văn phòng khoa (lưu)
GIÁM HIỆU DUYỆT
 
T/M BAN LÃNH ĐẠO KHOA
TRƯỞNG KHOA