[MENU_SITE]
502â23 603ờ Thứ haià 18:03 ICT Thứ hai, 02/10/2023
[BELOW_NAV]
[SLIDE_NEWS]
[NEXT_SLIDE_NEWS]
[RIGHT_SLIDE_NEWS]
[CUSTOM02]
[HEADER]

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ, NĂM HỌC 2016 -2017

Đăng lúc: Thứ bảy - 10/03/2018 14:58 - Người đăng bài viết: quantri
KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ, NĂM HỌC 2016 -2017
(Từ 08/2016 đến 06/2017)
 
     I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA
-  Tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên trong hoạt động; giúp các sinh viên đoàn kết gắn bó hơn, thỏa sức đam mê và tránh xa các tệ nạn xã hội, đồng thời nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng, truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước để nâng cao ý thức bảo vệ nền văn hóa truyền thống trong xu thế hội nhập với thế giới cho thế hệ trẻ nhà trường.
-  Hướng dẫn phổ biến cho sinh viên nắm được về chương trình đào tạo, học tập về nội quy, quy chế đào tạo, cách thức kiểm tra, đánh giá, giới thiệu ngành nghề và các quy định liên quan đến sinh viên.
-  Nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của sinh viên, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong sinh viên toàn trường nói chung và khoa nói riêng.
-  Nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao trong nhà trường; tạo môi trường giao lưu học tập thân thiện, xây dựng chương trình học tập đồng hành với nghiên cứu khoa học trong môi trường đại học; giúp phát hiện và tuyển chọn được các nhân tố để đại diện cho Khoa tham gia các hoạt động do Trường tổ chức.
    II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
STT Thời gian Hoạt động ND, quy mô, hình thức Địa điểm
1 T8/2016 Học tập quy chế trong chương trình sinh hoạt đầu khóa/ năm học Tổ chức 01 buổi gặp gỡ, nói chuyện chuyên đề giữa Lãnh đạo khoa, GVCN, cố vấn học tập với SV khóa Đ14, 15 và tân SV khóa 2016.
Nội dung: Phổ biến cho sinh viên về chương trình đào tạo, học tập về nội quy, quy chế đào tạo, cách kiểm tra, đánh giá, giới thiệu ngành nghề và các quy định liên quan đến sinh viên.
P204 VT
2 T9/2016 Gặp mặt và giới thiệu ngành nghề, chia sẻ kinh nghiệm học tập cho tân SV khóa TS năm 2016 Tổ chức 01 buổi giao lưu văn nghệ và giới thiệu về cơ hội việc làm ngành Ngôn Ngữ Anh với tân SV khóa TS 2016 P204 VT
Kế hoạch tham quan các phòng thí nghiệm của trường Tìm hiệu các trang thiết bị thí nghiệm Hóa học và bổ sung kiến thức thực tế về Hóa học nhằm phục vụ các học phần Tiếng Anh liên quan đến ngành Hóa học của sinh viên khóa 14, 15 của Khoa Ngoại Ngữ Trung tâm thí nghiệm – thực hành
3 T11/2016 Tham gia chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống đào tạo của nhà trường Tham gia cắm trại, hội thi ẩm thực, và các hoạt động phụ trợ (kéo co, bóng đá 3 chân...) Sân trường, sân KTX- CSLT
4 T3/2016  Tham gia các sự kiện, hội thảo chuyên đề do Trung tâm Hoa Kỳ -Đại sứ quán Hoa kỳ Sinh viên khóa Đ16 tham gia hoạt động tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội Trung tâm Hoa Kỳ -Đại sứ quán Hoa kỳ
5
 
T5/2017  Tham gia các sự kiện, hội thảo chuyên đề do Trung tâm Hoa Kỳ -Đại sứ quán Hoa kỳ Sinh viên khóa Đ16 tham gia hoạt động tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội Trung tâm Hoa Kỳ -Đại sứ quán Hoa kỳ
Ngày hội việc làm 2017 Tham gia ngày hội việc làm do nhà trường tổ chức Hội trường và sân trường CSLT
    III.  KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
-       Kinh phí tổ chức được trích từ nguồn kinh phí do Nhà trường phân bổ cho khoa để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hàng năm.
-       Khoa Ngoại ngữ hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức các hoạt động.
   IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Khoa Ngoại ngữ
      1.  Ban lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ:
-       BLĐ Khoa Ngoại ngữ Dự thảo Kế hoạch, Điều lệ, dự trù kinh phí và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết cho công tác tổ chức các chương trình. Thực hiện thủ tục tạm ứng, thanh, quyết toán kinh phí tổ chức đúng quy định.
-       BLĐ Khoa Ngoại ngữ có trách nhiệm thành lập Ban tổ chức, tổ giúp việc, giao cho các bộ phận xây dựng chương trình cụ thể, điều hành các nội dung tổ chức, xây dựng điều lệ tổ chức các chương trình.
-       Tổ chức chuyên môn cho Ban Tổ chức nhằm đảm bảo cho các chương trình tổ chức đạt yêu cầu về mặt hình thức, nội dung để đạt kết quả tốt.
-       Liên hệ với các Phòng ban chức năng trong trường, khảo sát và chuẩn bị các điều kiện tổ chức: Hội trường, sân bãi, trọng tài, an ninh, y tế, thông tin tuyên truyền…để đảm bảo kế hoạch đề ra thực hiện tốt.
      2.  Ban chấp hành liên chi đoàn Khoa Ngoại ngữ
-       Tuyên truyền phổ biến nội dung và ý nghĩa của hoạt động tới tất cả sinh viên – đoàn viên trong Liên chi Khoa.
-       Phối hợp với các CBGV trong Khoa thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong các hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo khoa.
-       Phân công nhiệm vụ và chỉ đạo đội SV tình nguyện của Khoa giúp đỡ BTC trong các hoạt động trên. Quán triệt và quản lý các cổ động viên tham gia cổ vũ trên tinh thần vui tươi, đoàn kết, văn minh.
Trên đây là kế hoạch học tập quy chế, kỹ năng mềm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của HSSV Khoa Ngoại ngữ năm học 2016 -2017. Kính đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường, phòng ban chức năng quan tâm, xem xét, giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí để kế hoạch đề ra được thực hiện.
 
NƠI NHẬN
-            BGH nhà trường (để b/c)
-            Phòng TCHC (để b/c)
-            Phòng CTCT&QL sinh viên (để b/c)
-            Phòng Tài chính – Kế toán (để b/c)
-            Phòng Quản trị (để b/c)
-            BLĐ Khoa Ngoại ngữ (để b/c)
-            Văn phòng khoa (lưu)
GIÁM HIỆU DUYỆT
 
T/M BAN LÃNH ĐẠO KHOA
TRƯỞNG KHOA
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
[BOTTOM]
[RIGHT]

[FOOTER]